loader
loader
DOJAZD ZADZWOŃ
Aktualności oraz informacje dla przedsiębiorców Bądź na bieżąco

Audyt BHP w firmie – czy może być bezpłatny?

Za bezpieczeństwo pracowników w firmie odpowiada pracodawca. Ustawodawca określił w przepisach, w jakim zakresie i w jaki sposób powinien on zapewnić odpowiednie warunki pracy. Ilość przepisów, a czasem ich niejednoznaczność sprawia, że nie każdy pracodawca jest świadomy tego, jakie przepisy go obowiązują, oraz jak przygotować zakład pracy do bezpiecznego funkcjonowania. Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy może to skontrolować z każdej chwili. Zanim zrobią to urzędnicy, warto skorzystać z audytu, który przeprowadzi firma zewnętrzna, by dowiedzieć się, czy istnieją uchybienia, by skutecznie je skorygować.

Na czym polega audyt BHP?

Zadaniem firmy przeprowadzającej audyt BHP jest ocena realizacji przepisów, jakie nakłada na pracodawcę ustawodawca w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom. Ocenie podlegają w szczególności:

 • organizacja bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy,
 • warunki pracy na każdym stanowisku oraz w pomieszczeniach firmy,
 • instrukcje dotyczące maszyn i urządzeń oraz wykonywania prac,
 • stan pomieszczeń sanitarnych i socjalnych,
 • dokumentacja z zakresu BHP,
 • oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników,
 • procedury z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej
 • aktualność wymaganych szkoleń BHP pracowników,
 • wyposażenie i dostęp pracowników do odzieży i środków ochrony indywidualnej,
 • wyposażenie pomieszczeń pracy w podstawowy sprzęt gaśniczy.

Bezpłatny audyt BHP

Kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów BHP przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy. Zanim jednak do tego dojdzie, warto przeprowadzić bezpłatny audyt BHP, który organizuje firma zewnętrzna, specjalizująca się w tego typu usługach. Audyt taki ma na celu określenie, w jakim zakresie firma spełnia obowiązki nałożone na nią przez ustawodawcę. Audyt kończy się sporządzeniem raportu, w którym szczegółowo przedstawia się ewentualne uchybienia. Raport zawiera także zalecenia, które należy zrealizować, aby spełniać wszystkie wymagania BHP. Zwykle firma przeprowadzająca audyt BHP, po ustaleniu szczegółów ze zleceniodawcą, podejmuje się uzupełnienia uchybień stwierdzonych w czasie audytu.

Bezpłatny audyt BHP jest dla firmy usługą kompleksową, bo daje firmie informację o uchybieniach dzięki raportowi poaudytowemu, ale także zapewnia uzupełnienie stwierdzonych braków, jeśli zleceniodawca się na to zdecyduje. Dzięki temu zleceniodawca nie musi zajmować się analizowaniem przepisów prawa związanych z BHP, co jest niezwykle istotne, gdyż oszczędza czas na realizację właściwej działalności firmy.


2019 - 2024 © Praktyka BHP, Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie pekades