loader
loader
DOJAZD ZADZWOŃ
Aktualności oraz informacje dla przedsiębiorców Bądź na bieżąco

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa poprzez kombinację barw, kształtów, symboli graficznych i tekstu przekazują ogólną informację dotyczącą bezpieczeństwa. Ostrzegają i informują pracowników i inne osoby przebywające na terenie zakładu pracy o występujących zagrożeniach oraz konieczności zachowania wyjątkowej ostrożności. Ich zastosowanie jest więc konieczne w celu przeciwdziałania wypadkom, utracie zdrowia i uniknięcia ewentualnych niebezpieczeństw.

Stosowanie znaków bezpieczeństwa — najważniejsze wytyczne

Podstawowe wymagania dotyczące sposobu stosowania znaków bezpieczeństwa znajdują się w Dyrektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dla zapewnienia znaków bezpieczeństwa i/lub higieny pracy. Postanowienia tej dyrektywy zostały uwzględnione w prawie polskim na mocy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z d. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Jednocześnie obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa wynika też z szeregu innych przepisów z zakresu BHP, a szczegółowe wymagania dotyczące barw, znaków i sygnałów bezpieczeństwa regulowane są przez Polskie Normy. Nasza firma w ramach obsługi BHP zapewnia wsparcie z zakresu prawidłowego stosowania znaków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Przykłady stosowania znaków bezpieczeństwa

Aby znaki bezpieczeństwa spełniały swoje funkcje, muszą być nie tylko czytelne, ale i prawidłowo umiejscowione. Liczba i lokalizacja znaków uzależniona jest od zakresu zagrożenia oraz strefy, jaka objęta jest ryzykiem jego wystąpienia. Dotyczy to zarówno całych terenów, jak i poszczególnych pomieszczeń, w których występują czynniki zagrażające bezpieczeństwu.

Wśród znaków bezpieczeństwa wyróżniamy znaki stałe, np. zakazu, nakazu, ostrzegawcze i ewakuacyjne, jak i znaki tymczasowe, których celem jest sygnalizowanie niebezpieczeństwa podczas konkretnych sytuacji, np. remontu czy awarii. Liczba znaków na danym terenie zależy od jego wielkości, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.


2019 - 2024 © Praktyka BHP, Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie pekades