loader
loader
DOJAZD ZADZWOŃ
Aktualności oraz informacje dla przedsiębiorców Bądź na bieżąco

Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

System zarządzania BHP w przedsiębiorstwie jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób znajdujących się na terenie danego zakładu pracy. Chcąc zapewnić bezpieczne warunki pracy, należy przepisy BHP w firmie dostosować nie tylko do charakteru danej branży i wynikających zeń zagrożeń dla pracowników, ale również odpowiednio zredagować by były zgodne z obecnym stanem prawnym. Czy zatem wdrożenie systemy zarządzania BHP w przedsiębiorstwie jest trudne? Na czym ono polega?

Celem wdrażania systemu zarządzania BHP jest, jak to już zostało wspomniane zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w firmie. To również narzędzie zdecydowanie ułatwiające przestrzeganie obowiązującego prawa BHP.

Dlaczego warto wdrażać system zarządzania BHP?

System zarządzania BHP w firmie tworzy zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji, potrzebnych do określenia polityki, celów i procesów oraz do osiągania tych celów. System zarządzania może obejmować zarówno jeden, jak i kilka obszarów działań a swoim zakresem może obejmować jak całą firmę lub wybrane działy.

Dobrze wdrożony system zarządzania BHP może jawnie przyczynić się do zmniejszenia ilości wypadków przy pracy, chorobom bezpośrednio związanym z wykonywanym zawodem poprzez zapewnienie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Istotne jest, aby wdrożony system zarządzania BHP pozwalał na spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązała oraz osiąganie ustalonych celów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak powinien przebiegać proces wdrażania systemu zarządzania w firmie?

Proces wdrażania systemu zarządzania BHP w firmie można podzielić na kilka etapów. W pierwszej kolejności należy określić i ogłosić obwiązującą politykę BHP w firmie, która będzie chronić pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, pozwoli przeprowadzać kontrole i szkolenia podnoszące wiedzę z zakresu BHP wśród załogi.

W drugim etapie trzeba stworzyć plan działań, które mogą zweryfikować politykę BHP. Powinny one uwzględniać wyniki oceny ryzyka zawodowego, wymagania prawne obowiązujące przedsiębiorstwo, a także interesy przedsiębiorstwa i punkty widzenia różnych zainteresowanych stron. Po ustaleniu konkretnych działań należy wytyczyć osoby odpowiedzialne za ich realizację, zaplanować system szkoleń dla pracowników, a wraz z nimi stworzyć system motywacji pracowników do działań zgodnych opracowaniem oraz system skutecznego komunikowania się, który umożliwi płynny i skuteczny przepływ informacji w firmie w aspekcie ochrony i przestrzegania zasad BHP w firmie. Po zakończeniu wdrażania całego systemu zarządzania BHP należy pamiętać o przeprowadzeniu kontroli realizacji planów i przeprowadzeniu ewentualnych działań korygujących. Prace kontrolne należy przeprowadzać kontrolnie, a opracowane wytyczne stanowiskowe stale uaktualniać w miarę pojawiania się nowych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, takich jak, np. wdrożenie nowych technologii, wymiana parku maszynowego w firmie.


2019 - 2024 © Praktyka BHP, Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie pekades