loader
loader
DOJAZD ZADZWOŃ
Aktualności oraz informacje dla przedsiębiorców Bądź na bieżąco

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Każdego roku, w dniu 28 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym roku skupiamy się na budowaniu kultury bezpieczeństwa, w szczególności, poprzez rolę uczestnictwa pracowników oraz dialogu społecznego w jej kształtowaniu.

Kultura bezpieczeństwa wyraża to, jaki jest stosunek danej społeczności do ryzyka i zagrożeń. W każdej firmie istotne jest budowanie kultury bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że jest to jedna z ważniejszych składowych zarządzania firmą. Ma ona bezpośredni związek z ilością wypadków w danym przedsiębiorstwie. Im bardziej rozwinięta tym wypadków jest mniej.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa polega na rozwijaniu u pracowników wartości, takich jak: zdrowie, bezpieczeństwo, wzajemne zrozumienie, dobra komunikacja i współodpowiedzialność. Mówimy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa w danym przedsiębiorstwie, jeśli prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników. Dzięki wysokiej kulturze bezpieczeństwa pracownicy czują przynależność. Chętniej zgłaszają informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Czują, że mają wpływ na swoje miejsce pracy i są chętni do dialogu z kierownictwem i pracodawcą.

Dialog społeczny obejmuje wzajemne relacje i współpracę pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i rządem wraz z instytucjami państwowymi. Chroni pracowników, zapewniając im możliwości negocjacyjne, a pracodawcom pomaga rozwiązywać konflikty i spory z pracownikami. Dialog społeczny jest niezwykle przydatny w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy. Umożliwia dostrzeżenie aspektów wpływających na bezpieczną pracę w danym przedsiębiorstwie. Wpływa więc na ulepszenie strategii bhp, jak i buduje poczucie większej odpowiedzialności oraz zaangażowania pracowników.

Podsumowując, rozmawiajmy z pracownikami o kwestiach bezpieczeństwa, wysyłajmy ich na szkolenia, ale też uwzględnijmy ich w budowaniu procedur bhp. Niech sami współtworzą bezpieczne miejsca pracy.

swiatowy dzien bezp


2019 - 2024 © Praktyka BHP, Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie pekades