loader
loader
DOJAZD ZADZWOŃ
Aktualności oraz informacje dla przedsiębiorców Bądź na bieżąco

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp

Dnia 28 czerwca 2019 r., weszły  w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzają one m.in. nowy wzór karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

Co zmieni się we wzorach dokumentach potwierdzających odbycie szkoleń bhp?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1099) przewiduje m.in. rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas, we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz we wzorze zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Zmiana ta jest następstwem przyjęcia w czerwcu 2018 r. przez Radę Ministrów dokumentu dotyczącego deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. W myśl tego dokumentu członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani do zmiany przepisów (w ciągu 1 roku od dnia przyjęcia niniejszego dokumentu) przez zniesienia obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

uwaga2

UWAGA!

Dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczęci/pieczątek, nie dłużej jednak niż do końca dnia 31 grudnia 2019 r. Natomiast karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie zmian do rozporządzenia zachowują moc – nie trzeba wydawać ich od nowa.

 

Jednak to nie wszystko co ulegnie zmianie w przepisach.

Sprawdź, jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001099/O/D20191099.pdf


2019 - 2024 © Praktyka BHP, Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie pekades