loader
loader
DOJAZD ZADZWOŃ

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo również w sieci

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych od użytkowników rejestrujących się na stronach internetowych http://www.praktykabhp.pl, oraz poprzez przesyłanie do Naszej firmy wszelkiej korespondencji na adres pocztowy Praktyka BHP Emilia Prus oraz skrzynki mailowe „**”@praktykabhp.pl

 

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Praktyka BHP Emilia Prus, Puck ul. Plac Obrońców Wybrzeża 10/1, NIP 587-15-30-471, REGON 369007677, które są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

§2. Inspektor danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia oraz prawo do zapomnienia
 2. Wszelkie wnioski należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: rodo@praktykabhp.pl od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.
 3. Czas reakcji na przesłany wniosek wynosi do 14 dni.

 

§3. Gromadzenie danych osobowych

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówienia, umowy, usługi.
 2. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie związane z realizacją zamówień nie są przechowywane.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@praktykabhp.pl

 

§4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych,
 2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego,
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
 5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

§5. Udostępnianie danych osobowych

 1. Praktyka BHP Emilia Prus nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.

 

§6. Pliki cookies

 1. Na ww. stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
 3. Pliki cookies służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika, podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz do celów statystycznych.
 4. Witryna www.praktykabhp.pl używa cookies, którymi są niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki

 

§7. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Praktyka BHP Emilia Prus chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Przechowywanie danych osobowych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

 

§8. Zmiany w polityce prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 2. Zmiany będą publikowane stronach internetowych www.praktykabhp.pl
Plac Obrońców Wybrzeża 10/1
I piętro, 84-100 Puck
biuro@praktykabhp.pl
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Przeciwpożarowa, szkolenia i kursy
Emilia Prus
Główny Specjalista ds BHP
664 772 806
LOKALIZACJA BIURA BHP W PUCKU
2019 - 2024 © Praktyka BHP, Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie pekades